lokalenlokalen

Graffoto AB

Graffoto är en grafisk design- och produktionsbyrå som främst arbetar med tidningar. Vi gör också illustrerade faktaböcker, läromedel, verksamhetsberättelser och informationsmaterial.

Graffoto är en grafisk design- och produktionsbyrå som startades 1987 och som sedan 1989 drivits i aktiebolagsform. Vi arbetar främst med form givning och produktion av tidningar, illustrerade faktaböcker, läromedel, brochyrer men också informations material och verksamhetsberättelser.

Graffoto är en grafisk design- och produktionsbyrå som startades 1987 och som sedan 1989 drivits i aktiebolagsform. Vi arbetar främst med form givning och produktion av tidningar, illustrerade faktaböcker, läromedel, brochyrer men också informations material och verksamhetsberättelser.

De tjänster vi erbjuder är var för sig eller i kombination:


– Redesign & mallar
– Design & löpande produktion
– Produktionsledning
– Bildrepro & prepress
– Konsultstöd åt mindre redaktioner
– Bildredaktör/Foto
– Våra färgprovtryck är ISO-certifierade.

Bland våra kunder märks:
ABF, Arbetarnas bildningsförbund
Albert Bonniers förlag
FSA, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
HRF, Hörselskadades Riksförbund
Konstfrämjandet
Natur & Kultur
Nordiska Afrikainstitutet
RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
Riksantikvarieämbetet
Skolporten
Statens kulturråd
Stockholms läns landsting – 1177 Vårdguiden

Utmärkelser:
ABF, Arbetarnas bildningsförbund
Albert Bonniers förlag
FSA, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
HRF, Hörselskadades Riksförbund
Konstfrämjandet
Natur & Kultur
Nordiska Afrikainstitutet
RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar
Riksantikvarieämbetet
Skolporten
Statens kulturråd
Stockholms läns landsting – 1177 Vårdguiden